Solaariumi kasutamise ja nahahaiguste vahel puudub tõestatud seos.

Viimased uuringud ei ole tõestanud täielikku seost mõõduka solaariumikasutamise ja kõrgendatud melanoomi riski vahel. Vastavate tulemusteni jõudis rahvusvaheline uurimisrühm professor Dr. Jörg Rechrath’i, Homburgi Ülikooli haigla dermatoloogia kliiniku juhtiva peaarsti, juhtimisel. Autorid räägivad sellega vastu mitmetele antud teemaga seotud väljaannetele, sealhulgas kahele ELi aruandele ja Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO). Uue uurimuse tulemusi tutvustatakse kahes värskes publikatsioonis: Anticancer Research 38: 1111-1120 ja 1187-1199 (2018).

Kas kunstlik UV-kiirgus võib põhjustada nahavähki? – tulenevalt nahavähki põdevate inimeste arvu kasvust, tegelevad antud küsimusega paljud uurimused. Homburgi dermatoloogi Jörg Reichrath’i ümber koondunud rahvusvaheline uurimisrühm otsis andmebaasidest Medline ja ISI Web of Science vastavaid uuringuid ning hindas nende tulemusi süstematiseeritud üldvaates (meta-analüüs) (1). Rühm suutis küll uuringus osalejatel peale solaariumikülastust kergelt kõrgendatud melanoomi riski tuvastada (kõrvutatuna „kunagi solaariumit kasutanud“ ja „mittekunagi solaariumit kasutanud“ rühmad), kuid leidis hinnatud uurimustes siiski märkimisväärseid nõrkuseid. Paljud tulemused põhinevad peamiselt vaatlustel, mis andmete puudulikkuse tõttu täielikku seost ei tõesta. „Ühe uurimuse patsientide alagruppide andmete analüüsimine näitas, et tõenäoliselt mängivad rolli ka muud tegurid“, selgitas professor Jörg Reichrath. „Nii võib solaariumikasutamine olla markeriks päikesekummardajatele, kes pidevalt loodusliku päikese käes viibivad ja tihedate päikesepõletustega melanoomi riski suurendavad.“
Oma teises töös (2) võtavad autorid seisukoha kahe hiljuti ELi ja WHO poolt avaldatud aruande suhtes. Aruannetes jõuti järeldusele, et solaariumide UV-kiirgus on vastutav märkimisväärse osa nahavähki haigestumise juhtumite eest – seejuures nii heleda (basalioom, lamerakuline vähk) kui tumeda (melanoom) nahavähi eest. Lisaks olevat suur protsent enne 30. eluaastat tekkinud melanoomidest solaariumi poolt põhjustatud. Seetõttu polevat kunstlikule UV-kiirgusele kindlat ülemmäära. Professor Jörg Reichrath ja tema kolleegid näevad asja teisiti: „Mõlema organisatsiooni hinnangud põhinevad ebatäieliku, kaalutlemata ja ebakriitilise kirjanduse analüüsil“, sõnas Reichrath. Aruannete järeldused ei ole piisaval määral andmetega kinnitatud. Homburgi teadlane rõhutas: „Praegune teaduslik teadmiste pagas ei toeta järeldust, et mõõdukas solaariumi kasutamine suurendaks nahavähki haigestumise riski.

Publikatsioonid:
(1) Burgard et al.: Solarium Use and Risk for Malignant Melanoma: Meta-analysis and Evidence-based Medicine Systematic Review. Anticancer Research 38: 1187-1199 (2018). doi:10.21873/anticanres.12339
(2) Reichrath et al.: A Critical Appraisal of the Recent Reports on Sunbeds from the European Commission’s Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks and from the Word Health Organization. Anticancer Research 38: 1111-1120 (2018). doi:10.21873/anticanres.12330

Lingid ELi ja WHO aruannetele:
_ ELi tervise-, keskkonnast tulenevate ja uute riskide teaduskomitee (SCHEER): Opinion on Biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for cosmetic purposes: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_003. pdf
_ Maailma Terviseorganisatsioon (WHO): Artificial tanning devices: public health interventions to manage sunbeds:https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255695/1/9789241512596-eng.pdf?ua=1
PM_24_Reichrath_Solarium_Hautkrebs_Studien

Pressiteade
Press ja kommunikatsioon
Ülikooli kampus, maja A2 3
66123 Saarbrücken
Tel. 0681 302-2601
Nr. 24
29. jaanuar 2018

Toimetus
Gerhild Sieber
Tel. 0681 302-4582
presse.sieber@uni-saarland.de

Küsimustele vastab:
Prof. Dr. Jörg Rechrath
Saarlandi Ülikooli haigla
Nahakliiniku juhtiv peaarst
e-mail: joerg.reichrath(at)uks.eu